Bildportfolio

  • Process och färdigt alster – underlag för lärande
  • Eleven gör dokumentationen – snabbt och enkelt
  • Samla skulpturer, teckningar och digitala arbeten – på ett ställe
  • 0 alster på söksidan

Videolänk

Redovisa med mobil, surfplatta eller dator

Att samla elevens alla färdiga bildalster kan vara en utmaning: skulpturer, digitala filmer och bilder, gemensamma och ämnesövergripande projekt är svåra att få ner i en fysisk mapp.
I Bildportfolio dokumenterar eleverna alla sina alster, där finns de kvar hela deras skolgång och deras utveckling i bild blir tydlig både för dem själva och för dig. Eftersom Bildportfolio fungerar lika bra i datorn och mobilen som på iPad och andra surfplattor, går det dokumentera sin arbetsprocess / göra sin redovisning när som helst.

Eleven gör dokumentationen

Det är eleven själv som tar ansvar för sin dokumentation i Bildportfolio. Att ladda upp bilder och text är de äldre eleverna vana vid från sociala medier, de yngre lär sig snabbt. Texten de skriver om sin process kommer att utvecklas och fördjupas ju mer de tränar på att formulera sig om bild.
När det är dags för eleven att byta skola är det enkelt att flytta med Bildportfolio. Ju tidigare eleverna börjar träna på att redovisa och värdera sitt arbete desto lättare är det när de kommer till högstadiet och gymnasiet.

Det trygga underlaget - allt finns samlat

I Bildportfolio får du en gedigen dokumentation på din lärarsida över alla dina elever och deras arbete i bilden.
Flera olika funktioner förenklar gör det smidigt för dig att ge kommentarer och utvärdera, samt ger dig både överblick och detaljer. Bildportfolio anpassas enkelt till din planering och undervisning, bland annat kan du lägga in presentationsmallar, länka in matriser, ge feedback eller skriva egna minnesanteckningar. Tydliga instruktionsfilmer vägleder dig för att du ska få ut mesta möjliga av Bildportfolio.

Inspiration

Idag visas 0 publika alster på söksidan! Där finns allt som eleverna väljer att visa, dolt för andra finns det som bara du och eleven kan se. Sök och inspireras!

Fri support

Vi värnar om ett ständigt fungerande Bildportfolio och ger dig alltid fri support! Både Slöjd-/Bildportfolio och Slöjdlexikon är programmerade i Sverige av svenska programmerare – för trygghet och snabb respons!