Slöjdportfolio

  • Varje elevs slöjdresa – samlad och strukturerad
  • Process och färdigt alster – underlag för lärande
  • Eleven gör dokumentationen – snabbt och enkelt
  • Passar båda slöjdarterna
  • 0 alster på söksidan

Videolänk

Redovisa med mobil, iPad eller dator

Alla fina alster som tillverkas på slöjden tas med glädje hem och blir ofta fina presenter. Detta är väldigt roligt men ställer till problem för oss lärare som ska följa elevens utveckling över tiden. I Slöjdportfolio samlar eleverna sina alster, där finns de kvar hela deras skolgång och deras slöjdresa blir tydlig både för dig och dem själva. Eftersom Slöjdportfolio fungerar lika bra i datorn och mobilen som på iPad och andra surfplattor, går det att göra sin redovisning när som helst. Extra kul är det när bilden på det färdiga alstret är fotograferat i sin rätta miljö.

Eleven gör dokumentationen

Det är eleven själv som tar ansvar för sin dokumentation i Slöjdportfolio. Att ladda upp bilder och text är de äldre eleverna vana vid från sociala medier, de yngre lär sig snabbt. Texten de skriver om sin process kommer att utvecklas och fördjupas ju mer de tränar på att formulera sig om slöjd. På så sätt får du en gedigen dokumentation på din lärarsida över alla dina elever och deras arbete i slöjden. En dokumentation som sparas och finns kvar under hela elevens skolgång. När det är dags för eleven att byta skola är det enkelt att flytta med Slöjdportfolio. Ju tidigare eleverna börjar träna på att redovisa och värdera sitt arbete desto lättare är det när de kommer till högstadiet.

Lärarsida, elevsida och söksida

Flera olika funktioner förenklar din kommunikation med eleven samt ger dig både överblick och detaljer. Slöjdportfolio anpassas enkelt till din planering och undervisning, bland annat kan du lägga in presentationsmallar, ge feedback eller skriva egna minnesanteckningar till varje alster. Det finns flera tydliga instruktionsfilmer som vägleder dig för att få ut mesta möjliga av Slöjdportfolio.

Idag visas 0 alster på söksidan! Där finns allt som eleverna väljer att visa, dolt för andra finns det som bara du och eleven kan se. Sök och inspireras!

Fri support

Vi värnar om ett ständigt fungerande Slöjdportfolio och ger dig alltid fri support! Både Slöjd-/Bildportfolio och Slöjdlexikon är programmerade i Sverige av svenska programmerare – för trygghet och snabb respons!